Lielajā klasē, Rīgas Dabaszinību skolā, Ernestīnes ielā 8A

Floristika ir pateicīgs veids, kā rosināt skolēnu interesi par dabu, ļaut katram dalībniekam sajust dabas procesu cikliskumu, veicināt radošumu un atvērtību pasaules uztverei. Rīgas Dabaszinību skolā floristikas pulciņš darbojas vairāk kā 15 gadus. Pa šiem gadiem audzēkņi ar saviem darbiem piedalījušies skolas izstādēs, bijuši laureāti Rīgas pilsētas pasākumos, republikas izstādēs un konkursos, piemēram, „Egles rota”, Ventspils ziedu paklāju konkursā, kā arī starptautiskā skolēnu floristikas konkursā „Ziemas pušķis” Viļņā, Rīgas pilsētas svētku ietvaros skolēnu konkursos. Ar saviem darbiem esam piedalījušies daudzos jaukos pasākumos, piemēram, Sprīdīša 100 gadu dzimšanas dienas pasākumā Tērvetē, Tukuma Rožu svētkos u. c.

Darbs nodarbībās rosina dalībniekus patstāvīgi domāt un savu ideju vai nodarbības uzdevumu praktiski realizēt, izmantojot darbam dabas materiālus atbilstoši sezonai un arvien jaunus palīgmateriālus. Praktiskās darbošanās rezultāts ir katrā nodarbībā izveidots kāds floristikas izstrādājums, kuru audzēkņi paņem uz mājām.

Nodarbības notiek ceturtdienās 14.30-18.10 un vienu reizi mēnesī - sestdienās 09.00-12.00 - trīs stundu ekskursija. 

Skolotāja Elita Logina [29293455]

 

  

Sadarbības partneri