Bioķīmijas un molekulārās bioloģijas pulciņš

Nodarbības notiks Latvijas Universitātes Dabaszinātņu Akadēmiskajā centrā, 4. stāvā, laboratorijā Nr. 439, Jelgavas ielā 1
(ar sabiedrisko transportu jābrauc līdz Nacionālajai bibliotēkai)

Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā, Kandavas ielā 2.

Pulciņā varēsi iepazīt Latvijas dabu – purvus, mežus, pļavas, ezerus, upes – un tur mītošos augus – kokus, sūnas, ķērpjus, puķes u.c., kā arī notiks regulārās ekskursijās ārpus dārza teritorijas. Tāpat izmantosim dārza ekspozīciju, lai iepazītu dažādās pasaules malās (tai skaitā tropos, tuksnešos un citās eksotiskās zemēs) sastopamus augus un ekosistēmas, kurās tie mitinās.

Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrā, Zeļļu ielā 23, 6. stāvā

Pulciņa darbība ietver cilvēka anatomijas un fizioloģijas pamatzināšanu apguvi par organisma uzbūvi un funkcijām (veģetatīvajām, somatiskajām, sensorajām un psihiskajām), izmantojot praktiskās izpētes iespējas un metodes. Pulciņa mērķis ir radīt izpratni par fizioloģisko norišu vispārējām likumsakarībām, par organisma funkciju regulācijas principiem un mehānismiem. Praktiskajās nodarbībās iegūstam fizioloģijas un funkcionālās klīniskās izmeklēšanas pamatmetožu iemaņas. 

No 8.-9. klasei.
LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā - Ķīmijas fakultātē, Jelgavas ielā 1, laboratorijā Nr. 623

1. līdz 9. klase
Iļģuciema bibliotēkā, Lidoņu ielā 27

Pulciņā „Dabas detektīvi”  var rast atbildi uz daudziem „kāpēc?”, kas saistīti ar dabu.  Dodamies ekskursijās  dabā, novērojam, pētam, fotografējam un mēģinam saskatīt, ar ko katrs dabas objekts ir īpašs. Lai labāk izprastu fizikālos procesus dabā un sadzīvē, veicam ar  vidi saistītus eksperimentus. Visi novērojumi un eksperimenti tiek atspoguļoti „Dabas detektīvu avīzītē”.

Rīgas Dabaszinību skolas Dārza mājā

Dabas teātris ir pulciņš, kur skolēni savu iegūto pieredzi, par dabā novērotajiem procesiem, demonstrē caur plastiku, etīdēm un saviem stāstiem, kas skolēnos attīstīs prasmi publiski uzstāties, izpausties un izteikties. Dabas teātra nodarbībās caur radošām aktivitātēm ārā – dārzā, parkā, mežā, u.c. - skolēni atklās, cik dažādi var attēlot un izzināt dabas un sabiedrības norises, kā, piemēram, ikdiena autobusa pieturā, plastmasas pudeles dzīves cikls, meža zvēru piedzīvojumi vasarā un vētras stāsts rudenī. Dabu ne tikai var pētīt, bet ar to var sadarboties – skolēniem, veidojot savus projektus, būs jāizmanto dabas materiāli vai jāizstrādā projekts dabā. 

Latvijas Dabas muzejā, Krišjāņa Barona ielā 4

Aicinām pieteikties vecāko klašu skolēnus un jauniešus līdz 25 gadu vecumam, kuri vēlas pētīt dabu un izzināt vides aktuālās problēmas.

Ko mēs darīsim? Sekosim līdzi aktuālajam dabas pētījumos un vides aizsardzībā Latvijā un pasaulē. Piedalīsimies dažādos konkursos, pasākumos un akcijās. Dosimies ekskursijās uz organizācijām, kuru darbība saistīta ar vides aizsardzību un pētniecību. Apmeklēsim Latvijas aizsargājamās dabas teritorijas un interesantus objektus. Skolēniem pulciņa ietvaros ir iespēja izstrādāt zinātnisko darbu bioloģijā un vides aizsardzības jomā.

Latvijas Dabas muzejā, Krišjāņa Barona ielā 4

Pulciņā mācāmies par Zemi, tās uzbūvi un sastāvu. Apgūstam izplatītākos iežus un minerālus, veidojam savas kolekcijas. Iepazīstamies ar daudzveidīgo minerālu kolekciju Latvijas Dabas muzejā. Izzinām dažādas lietas par vulkāniem un zemestrīcēm.

Sestdienās dodamies pārgājienos, apskatot ģeoloģiskos objektus dabā un pētām iežu atsegumus, lielos laukakmeņus. Piedalāmies dažādos konkursos, akcijās un pasākumos. Nodarbībās darbojamies ar dažādiem materiāliem un uzdevumus pildām gan zīmējot, līmējot, krāsojot, gan pierakstot, kā arī izspēlējot dažādas vides spēles un rotaļas.

Rīgas Dabaszinību skolas Dārza mājā

Ornitoloģijas pulciņā bērni iepazīstas ar Latvijas un pasaules putnu daudzveidību. Bērni mācās atpazīt biežāk sastopamos pilsētas, meža, pļavas, ūdens u.c. vietu putnus. Rodas izpratne par putnu faunas nozīmi dabā un to, kāpēc daba ir jāaizsargā. Reizi mēnesī pulciņa dalībnieki dodas ekskursijā, lai vērotu putnus dabā.

Rīgas Dabaszinību skolā, Ernestīnes ielā 8A

Pulciņā „Lietu otrā dzīve” audzēkņiem tiek veicināta interese par otrreizējo izejvielu pārstrādi. Audzēkņi apgūst prasmes, kā no nederīgām lietām veidot interesantus, praktiskus, netradicionālus un oriģinālus priekšmetus. Darbiņi tiek veidoti no dažādiem materiāliem un dažādās tehnikās.

No 9. līdz 12. klasei
Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmisajā centrā, Bioloģijas fakultātē, Jelgavas ielā 1

No 9. līdz 12. klasei
LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā - Ķīmijas fakultātē,Jelgavas ielā 1, laboratorijā Nr. 623

Rīgas Dabaszinību skolā, direktora kabinetā

No 1.-6. klasei.
Rīgas Dabaszinību skolas Dārza mājā

Pulciņa "Pēti un eksperimentē" nodarbībās tiks stāstīts par dažādām vides problēmām, stāstījumu papildinot ar mēģinājumu demonstrējumiem, attēliem un videofilmām.

Praktiskajās nodarbībās tiks izmantotas dažādas metodes un paņēmieni, ar kuru palīdzību skolēni iemācīsies: eksperimentēt, pētīt, veikt laboratorijas darbus un praktiskos darbus, vides kvalitātes pētījumus, mācīsies strādāt ar noteicējiem un mikroskopiem, pilnveidos izpratni, spēlējot vides spēles un paši veidojot spēles.

No 5.-9. klasei.
LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā - Ķīmijas fakultātē, Jelgavas ielā 1

Rīgas Dabaszinību skolā, Puķkopības klasē

No 9. līdz 12. klasei
Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā - Ķīmijas fakultātē, Jelgavas ielā 1, laboratorijā Nr. 623

1. grupa - Iļģuciema bibiotēkā - Lidoņu ielā 27 k-2

2. grupa - Rīgas Dabaszinību skolā - Ernestīnes ielā 8A

Vides spēļu pulciņā tiek spēlētas interesantas vides spēles. Pulciņa audzēkņiem ir iespēja arī pašiem izgatavot savas oriģinālas spēles par dabu no dažādiem materiāliem.

Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un Lietišķās Ķīmijas fakultātē, 272. telpā, Paula Valdena ielā 3/7

Ķīmija nav viegla zinātne, tomēr tā ir daļa mūsu ikdienas, jo ar tās pamatprincipiem sastopamies ik uz soļa. Lai cik sarežģīta tā reizēm varētu likties, ķīmija ir arī aizraujoša! Tādēļ no 12. janvāra Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un Lietišķās Ķīmijas fakultāte sadarbībā ar Rīgas Dabaszinību skolu uzsāks nodarbības vidusskolēniem, lai mēs kopā mēģinātu aptvert visaptverošo ķīmiju! Aicinām pieteikties visus interesentus!

Rīgas Dabaszinību skolas Dārza mājā

Pulciņā mācīsimies orientēties telpā, laikā un ģeogrāfisko terminu pasaulē! Noteiksim debespuses, veidosim reljefa modeļus un aplūkosim tos 3D formātā. Mācīsimies noteikt mākoņu veidus, izzināt ekosistēmas (mežus, pļavas, ezerus, upes, purvus), pašiem veidot kartes un atpazīt “zemes rakstus” satelītattēlos. Skatīsimies mācību videofilmas, spēlēsim spēles dabā. 

Dosimies mācību ekskursijās un iemācīsimies ko likt mugursomā, dodoties pārgājienā, kā arī sasiet noderīgus mezglus.

No 5. līdz 8. klasei
Rīgas Nacionālajā Zooloģiskajā dārzā, Meža prospektā 1.

No 1. līdz 7. klasei
Latvijas Dabas muzejā, Krišjāņa Barona ielā 4

Sadarbības partneri