Latvijas Dabas muzejā, Krišjāņa Barona ielā 4

Pulciņā mācāmies par Zemi, tās uzbūvi un sastāvu. Apgūstam izplatītākos iežus un minerālus, veidojam savas kolekcijas. Iepazīstamies ar daudzveidīgo minerālu kolekciju Latvijas Dabas muzejā. Izzinām dažādas lietas par vulkāniem un zemestrīcēm.

Sestdienās dodamies pārgājienos, apskatot ģeoloģiskos objektus dabā un pētām iežu atsegumus, lielos laukakmeņus. Piedalāmies dažādos konkursos, akcijās un pasākumos. Nodarbībās darbojamies ar dažādiem materiāliem un uzdevumus pildām gan zīmējot, līmējot, krāsojot, gan pierakstot, kā arī izspēlējot dažādas vides spēles un rotaļas.

Nodarbības:

Ceturtdienās 15.00–17.15 un vienu reizi mēnesī ekskursija (sestdienās 10.00-16.00 )

Skolotāja Sanita Lielbārde (29234146)

Sadarbības partneri