Rīgas Dabaszinību skolā, Mazajā klasē

Nodarbības:

1. pulciņš
O 9.00–10.00 
C 9.00–10.00

2. pulciņš 
O 10.15–11.15 
C 10.15–11.15

3. pulciņš
O 11.30–12.30
C 11.30–12.30

Skolotāja Ilze Cilinska (26339812)

Sadarbības partneri