12 stundu profesionālās pilnveides kursu programmu vides izglītības skolotājiem “Materiālu vākšana dabas vidē un to izmantošana floristikas darbos skolotāja praksē”

Mūsdienās vairāk palielinās nepieciešamība dabas materiālu saudzīgai un dabai draudzīgai iegūšana. Kursi palīdzēs pedagogiem izprast kā dabai draudzīgi sagatavoties nodarbībām un izmantot ievākotos materiālus. Profesionālās pilnveides kursos pedagogi apgūs dažādas tehnikas materiālu izmantošanai, lai gatavotu kopā ar audzēkņiem floristikas rotājumus.

Lasīt tālāk ...

Bērnu un jauniešu vides izglītības  centrs “Rīgas Dabaszinību skola” organizē 12 stundu profesionālās pilnveides kursu programmu vides izglītības skolotājiem “Pētniecisko prasmju veicinošu spēļu, rotaļlietu, augu noteicēju izgatavošana un izmantošana vides izglītībā

Lasīt tālāk ...

Bērnu un jauniešu vides izglītības  centrs “Rīgas Dabaszinību skola” organizē 12 stundu profesionālās pilnveides kursu programmu vides izglītības skolotājiem “Materiālu vākšana dabas vidē un to izmantošana floristikas darbos skolotāja praksē”

Mūsdienās vairāk palielinās nepieciešamība dabas materiālu saudzīgai un dabai draudzīgai iegūšana. Kursi palīdzēs pedagogiem izprast kā dabai draudzīgi sagatavoties nodarbībām un izmantot ievākotos materiālus. Profesionālās pilnveides kursos pedagogi apgūs dažādas tehnikas materiālu izmantošanai, lai gatavotu kopā ar audzēkņiem floristikas rotājumus.

Lasīt tālāk ...

Profesionālās pilnveides kursi vides izglītības skolotājiem „Pētniecisko darbu izstrāde un izmantošana interešu izglītības programmas īstenošanā”.

Programmas mērķis ir pilnveidot skolotāju profesionālo kompetenci izstrādāt pētnieciskos darbus un izmantot tos interešu izglītības programmas mērķu sasniegšanai. Programma ietvertas lekcijas, praktiskas nodarbības un dalībnieku pieredzes apmaiņa.  

Pēc programmas apguves tās dalībniekiem būs zināšanas un izpratne par eksperimentiem, kas noderīgi dalībai dažādos forumos un konkursos, piemēram, forumā “Skolēni eksperimentē” Skolotāji pratīs sagatavot skolēnus dalībai forumos un konkursos. Kurusu vada Latvijas Universitātes docents Dr. chem. Jāzeps Logins.

Lasīt tālāk ...

12 stundu profesionālās pilnveides kursu programmu vides izglītības skolotājiem “Sēņu klasifikācija un izmantošana ar izbraukuma praktisko semināru”

Kursu mērķis ir padziļināt kursu dalībnieku zināšanas par sēņu valsti, ievirzīt praktiskajā sēņu pazīšanā un sēņu klasifikācijā. Dalībnieki iepazīsies ar sēņu sistemātiku, daudzveidību, vietu un nozīmi dabā, izmantošanu cilvēku dzīvē, kā arī parādīt metodes, ar kādām sēnes var pētīt. Liela nozīme ir praktiskajai daļai, kuras laikā dalībnieki mācīsies pazīt sēnes dabā. 

Lasīt tālāk ...

Sadarbības partneri