Metodiskie materiāli – Mācīšanās dabā

Uzdevumu krājums dzīvo organismu nosaukumu apguvei

Baltijas dabas skolu tīkla projekta materiāls par āra mācīšanos tematos ūdens, mežs, ķērpji un gaisa kvalitāte, lauksaimniecības zemes, iekļaujot nodarbību aprakstus.

Baltijas dabas skolu tīkla projekta materiāls par āra mācīšanos, iekļaujot pētniecisku nodarbību aprakstus.

Sadarbības partneri