Iespējams pieteikties Rīgas Dabaszinību skolas 2018. gada vasaras brīvlaikā rīkotajām nometnēm:

  • Vides izpētes nometne "Raibā puķe 1"

Dienas nometne; 32 dalībnieki vecumā 7 līdz 11 gadiem; 04.06.-15.06.2018.; līdzmaksājums EUR 70, vadītāja Ineta Bērziņa.

Pieteikšanās: https://ej.uz/RDS_RP1_18

Nometnes mērķis ir rosināt skolēnu interesi par vides procesiem, pilnveidot zināšanas par apkārtējā vidē notiekošiem procesiem audzināt saudzējošu un atbildīgu attieksmi pret apkārtējo vidi.
Nometnē varēs saturiski un interesanti pavadīt brīvo laiku, apgūstot jaunas prasmes, iegūstot jaunas zināšanas un nostiprinot jau esošās ar vidi saistītās jomās, kā arī iepazīstot jaunus draugus un satiekot jau esošos.

  • Vides izpētes nometne "Raibā puķe 2"

Dienas nometne; 20 dalībnieki vecumā 7 līdz 11 gadiem, 18.-29.06.2018.; līdzmaksājums EUR 70, vadītāja Viola Rogule.

Pieteikšanās: https://ej.uz/RDS_RP2_18

Nometnes mērķis ir rosināt skolēnu interesi par vides procesiem, pilnveidot zināšanas par apkārtējā vidē notiekošiem procesiem audzināt saudzējošu un atbildīgu attieksmi pret apkārtējo vidi.
Nometnē varēs saturiski un interesanti pavadīt brīvo laiku, apgūstot jaunas prasmes, iegūstot jaunas zināšanas un nostiprinot jau esošās ar vidi saistītās jomās, kā arī iepazīstot jaunus draugus un satiekot jau esošos.

  • Keramikas nometne

Dienas nometne; 20 dalībnieki vecumā 8 līdz 20 gadiem, 18.-29.06.2018.; līdzmaksājums EUR 100, vadītāja Dace Nagle.

Pieteikšanās: https://ej.uz/RDS_Keramika_18

Nometnes dalībniekiem būs iespēja veidot savus iecerētos darbus un apdedzināt tos malkas ceplī. Nometne palīdzēs iepazīt keramikas tehnoloģijas, attīstīt saskarsmes prasmes, motoriku, estētiskās jūtas.

  • Jauno vides pētnieku nometne

Diennakts nometne, 40 dalībnieki vecumā 11 līdz 15 gadiem, 23.07. - 29.07.2018., vadītājs Ilmārs Rikmanis, līdzmaksājums EUR 100.00. Nometne notiks Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā (norises vieta var mainīties). 

Pieteikšanās:  https://ej.uz/RDS_JVPN_18

Nometnes mērķis – nodrošināt iespēju skolēniem attīstīt savas pētnieciskās prasmes, pētot un apzinot apkārtnes un dabas vides problēmas un likumsakarības, veicot mērījumus, eksperimentus un novērojumus dabā. Nometnē katrai dienai ir tematika, kas iezīmē galvenās dienas aktivitātes atbilstoši kādai dabas zinātņu nozarei, lai saprastu dažādo dabas zinātņu pētījumu jēgu, rezultātu, cilvēka lomu un saistību ar vidi un ietekmi uz to.

Sadarbības partneri