Bērnu un jauniešu vides izglītības  centrs “Rīgas Dabaszinību skola” organizē 12 stundu profesionālās pilnveides kursu programmu vides izglītības skolotājiem “Materiālu vākšana dabas vidē un to izmantošana floristikas darbos skolotāja praksē”.

Lasīt tālāk ...

12 stundu profesionālās pilnveides kursu programmu vides izglītības skolotājiem “Sēņu klasifikācija un izmantošana ar izbraukuma praktisko semināru”.

Lasīt tālāk ...

BJVIC “Rīgas Dabaszinību skola” organizē vides interešu izglītības skolotājiem profesionālās pilnveides 12 stundu kursus “Spēle kā mācību metode”.

Lasīt tālāk ...

Bērnu un jauniešu vides izglītības  centrs “Rīgas Dabaszinību skola” organizē 12 stundu profesionālās pilnveides kursu programmu vides izglītības skolotājiem „Teorētisks un praktisks ceļojums sēņu valstī”.

Lasīt tālāk ...

Vides interešu izglītības metodiskā materiāla temats 2014. gadā ir „Informācijas pratības attīstība vides interešu izglītībā”.

Lasīt tālāk ...

Bērnu un jauniešu vides izglītības  centrs “Rīgas Dabaszinību skola” organizē 12 stundu profesionālās pilnveides kursu programmu vides izglītības skolotājiem „Dabas muzejs – mācību vide skolēnu interešu izglītībā”.

Lasīt tālāk ...

Sadarbības partneri