Šoruden, rūpējoties par pedagogu profesionālo pilnveidi Vides izglītības jomā, Bērnu un jauniešu vides izglītības centrs “Rīgas Dabaszinību skola”   piedāvā 2 kursus vides interešu izglītības, bioloģijas un dabaszinību (arī sākumskolas) skolotājiem.

Abi kursi notiks divās daļās BJVIC  “Rīgas Dabaszinību skola”, Ernestīnes ielā 8A, Rīgā, no plkst. 14.30 līdz 19.00.

Lasīt tālāk ...

Tausti, uztausti rītu ar rasu, dienu ar sauli! Uztausti savu ceļu pretī saulrietam jūras smiltīs. Bet vispirms- satausti gaisa burbulīti, smilšu graudu mālā. Iepazīsti lielo mazajās rokās.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas ietvaros Rīgas Dabaszinību skolā tiks rīkoti kursi pirmsskolas, sākumskolas, interešu izglītības un  nometņu skolotājiem.

Programma 12 akadēmisko stundu apjomā –  „Keramikas nodarbībās izmantoto paņēmienu dažādošana pirkstu muskulatūras attīstīšanai un emocionālajai audzināšanai”. Maksa par kursiem EUR 21,60.

Programma 24 akadēmisko stundu apjomā – „Pirkstu muskulatūru attīstoši darbi keramikas nodarbībās”. Maksa par kursiem EUR 43,20.

Lasīt tālāk ...

Bērnu un jauniešu vides izglītības  centrs “Rīgas Dabaszinību skola” organizē 12 stundu profesionālās pilnveides kursu programmu vides izglītības skolotājiem “Pētniecisko prasmju veicinošu spēļu, rotaļlietu, augu noteicēju izgatavošana un izmantošana vides izglītībā”.

Lasīt tālāk ...

Bērnu un jauniešu vides izglītības centrs “Rīgas Dabaszinību skola” maijā organizē profesionālās pilnveides kursus (A programma 12 stundu apjomā) vides izglītības un dabaszinību skolotājiem

 Pētnieciskās prasmes veicinošu spēļu, rotaļlietu, augu noteicēju izgatavošana un izmantošana vides izglītībā

Lasīt tālāk ...

Profesionālās pilnveides kursi vides izglītības skolotājiem „Pētniecisko darbu izstrāde un izmantošana interešu izglītības programmas īstenošanā”.

Lasīt tālāk ...

12 stundu profesionālās pilnveides kursu programmu vides izglītības skolotājiem “Materiālu vākšana dabas vidē un to izmantošana floristikas darbos skolotāja praksē”

Lasīt tālāk ...

Sadarbības partneri