Rīgas Dabaszinību  skolas puķkopības pulciņa audzēkņi piedalās Zaļās jostas “Tīrai Latvijai” organizētā radošā dizaina konkursā “Es sāku ar sevi – tīrai Latvijai!” Pulciņa audzēkņi mācās ne tikai audzēt puķes, bet arī rūpēties par dabu – mēs stādām kokus, vācam makulatūru, rīkojam sakopšanas talkas. 

Nodarbības laikā runājām par to, ka iepirkumu  maisiņi, kas nonāk vidē, apdraud ekosistēmu. Izveidojām prezentāciju par to, kas notiek ar plastmasas maisiņiem, ja tie nepārstrādāti nonāks apkārtējā vidē. Pēc tam devāmies pie floristikas pulciņa audzēkņiem un prezentējām viņiem savu darbu.

Sadarbības partneri