Zināmi Rīgas atklātā skolēnu un jauniešu floristikas konkursa “Pavasara elpa” laureāti. Konkurss notika Ķīpsalas izstāžu zālē “Nature Expo 2017” ietvaros no 27. līdz 30. aprīlim 2017. gadā.

Pasākuma dalībnieki veidoja mājas darbu – tematisku kompozīciju “Pavasara prieks!”. Kompozīcijas tika izvietotas kopējā izstādē. Tās  vērtēja žūrija – Latvijas amatniecības kameras Florista amata meistares Agra Maulāne, Baiba Grīnberga un Ginta Nordmane – un labāko darbu autori trīs vecuma grupās tika izvirzīti dalībai klātienes kārtā. Tematisko darbu nosacījumi bija pietiekami sarežģīti, tāpēc dalībnieku skaits nebija pārāk liels – 49. Skatītāji un žūrija bija pārsteigti, cik radošus, iedvesmojošus un tehniski sarežģītus darbus spēj radīt bērni un jaunieši!

Klātienes kārtā 15 finālistiem, apliecinot savas pulciņos un studijās gūtās zināšanas un prasmes, bija jāveido pārsteiguma darbs “Kompozīcija traukā “Pavasaris klāt!”. Pārsteiguma darba uzdevums tika paziņots īsi pirms darba uzsākšanas un organizatoru sarūpētie materiāli un palīgmateriāli dalībniekiem nebija zināmi. 

Noslēgumā tika apbalvoti 3 laureāti katrā vecuma grupā. Pārējie finālisti saņēma atzinības un balvas. Visi dalībnieki saņēma pateicības par piedalīšanos un atbalstītāju dāvaniņas.

Konkurss sekmēja audzēkņu māksliniecisko un amatniecisko prasmju attīstību. Dalība konkursā  ir iespēja  strādāt ar dzīviem ziediem, jo ikdienā floristikas pulciņos tomēr ar tiem strādāt sanāk ļoti maz. 

Paldies skolotājiem, kuri sagatavoja audzēkņus dalībai konkursā. Paldies Latvijas Floristu apvienībai un īpaši Gunitai Lazdiņai par iespēju organizēt skolēnu konkursu kopā ar Latvijas Floristu apvienības pasākumu. Tas ļāva mums visiem kopā mācīties vienam no otra un skatītājiem parādīt savu varēšanu. 

Konkrusu rīkoja Bērnu un jauniešu vides izglītības centrs “Rīgas Dabaszinību skola”. Paldies atbalstītājiem: Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam , Žurnālam “Mazajam floristam”, SIA “Eva dārzam”, SIA “Horicom”, ziedu vairumtirdzniecības bāzēm “Ziedu fabrika” un “Ziedu ekspresis” kā arī Nadīnai Laukmanei.

Cerot uz turpmāku sadarbību un tikšanos citos konkursos, kā arī radošu vasaru vēlot
Elita Logina
Bērnu un jauniešu vides izglītības centra  “Rīgas Dabaszinību skola” Floristikas pulciņa skolotāja

Sadarbības partneri