Aizvadīts Rīgas atklātais skolēnu un jauniešu floristikas konkurss “Pavasara elpa”. Tajā piedalījās dalībnieki, pārsvarā no interešu izglītības iestādēm no visas Latvijas. Konkurss notika “Nature Expo 2016” ietvaros, to apmeklēja 18 810 skatītāju.

Pasākuma dalībnieki veidoja mājas darbu – tematisku kompozīciju “Pavasaris klāt!”.Kompozīcijas tika izvietotas kopējā izstādē. Tās vērtēja žūrija - Latvijas amatniecības kameras Florista amata meistares Agra Maulāne, Baiba Grīnberga un Ilze Kalēja - un labāko darbu autori 3 vecuma grupās tika izvirzīti dalībai klātienes kārtā. Tematisko darbu nosacījumi bija pietiekami sarežģīti, tāpēc dalībnieku skaits nebija pārāk liels. Dalībnieki bija paši labākie, jo visi bija gatavi startēt klātienes kārtā, apliecinot savas pulciņos un studijās gūtās zināšanas un prasmes.

Klātienes kārtā 15 finālistiem bija jāveido pārsteiguma darbs “Kompozīcija traukā “Svinam pavasari!”. Pārsteiguma darba uzdevums tika paziņots īsi pirms darba uzsākšanas un organizatoru sarūpētie materiāli un palīgmateriāli dalībniekiem nebija zināmi. 120 minūtēs skatītāju un žūrijas klātbūtnē dalībnieki veidoja kompozīcijas, kuras pēc tam tika izvietotas kopējā izstādē.

Noslēgumā tika apbalvoti 3 laureāti katrā vecuma grupā. Pārējie finālisti saņēma atzinības un balvas. Visi dalībnieki saņēma pateicības par piedalīšanos un nelielas atbalstītāju dāvaniņas.

Konkurss sekmēja audzēkņu māksliniecisko un amatniecisko prasmju attīstību. Gan parādot prasmi strādāt ar dzīviem ziediem un dažādiem palīgmateriāliem, gan vērojot, kā to dara klātienes kārtai izvirzītie dalībnieki, gan pieaugušie floristi, kuri šajā pašā laikā veidoja sagataves saviem konkursa darbiem. Pavadītais laiks izstāžu zālē Ķīpsala ļāva nesteidzīgi aplūkot gan bērnu izstādes darbus, gan pieaugušo floristu veidotos objektus, iepazīties ar jauniem materiāliem un to pielietojumu, kā arī jaunām tehnikām.

Paldies skolotājiem, kuri sagatavoja audzēkņus dalībai konkursā. Paldies Latvijas Floristu apvienībai un īpaši Gunitai Lazdiņai par iespēju organizēt skolēnu konkursu kopā ar pieaugušo konkursu. Tas ļāva mums visiem kopā mācīties vienam no otra un skatītājiem parādīt savu varēšanu.

Paldies atbalstītājiem : Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam , Žurnālam “Mazajam floristam”, SIA “Eva dārzam”, SIA “L.U.I.DECO”, ziedu vairumtirdzniecības bāzei “Ziedu fabrika”.

Cerot uz turpmāku sadarbību un tikšanos citos konkursos, kā arī radošu vasaru vēlot

Elita Logina
Bērnu un jauniešu vides izglītības centra “Rīgas Dabaszinību skola” Floristikas pulciņa skolotāja

Sadarbības partneri