Jauno vides pētnieku konkursā un Jauno Ūdens pētnieku konkursā vidusskolēni prezentē savus izstrādātos zinātniski pētnieciskos darbus atbilstoši ar vidi vai ūdeni saistītās jomās. Konkursi notiks sestdien, 14. maijāplskt. 10.00Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā (DAC), Jelgavas ielā 1, Rīgā.

Pieteikšanās pagarināta līdz 6. maijam!

 Jauno vides pētnieku konkurss šogad notiks jau 25. reizi, un tas ikkgadu pulcē jauniešus no visas Latvijas dalīties ar savu pētījumu rezultātiem. Zinātniski pētnieciskā darba tēma var būt jebkurš ar vidi saistīts jautājums.

Jauno ūdens pētnieku konkurss ir nacionālā kārta, lai izvirzītu Latvijas pārstāvi dalībai Stokholmas Jauno ūdens pētnieku konkursā (Stockholm Junior Water Prize). Lai piedalītos šajā konkursā pētījums ir jāizstrādā dabas un sociālo zinātņu jomā. Temats var būt brīvi izvēlēts, bet svarīgi, lai pētījums būtu virzīts uz vismaz vienu no dotajiem mērķiem:

  • dzīves kvalitātes uzlabošana, uzlabojot ūdens kvalitāti,
  • ūdens resursu izmantošana un pārvaldība,
  • ūdens un notekūdeņu attīrīšana.

Aicinām visus, kam ir interese par vidi, piedalīties Jauno vides vai Jauno ūdens pētnieku konkursā, un iepazīt pētīšanas prieku un dalīties savos atklājumos ar vienaudžiem!

Šogad pieteikumu un zinātniski pētniecisko darbu sagaidām no Tevis tikai elektroniski, izmantojot vietnihttp://ej.uz/JUPK_JVPK_2016

Neaizmirsti sākt laicīgi gatavoties, izstrādājot pētniecisko darbu, noformējot stenda plakātu un sastadot mutisko ziņojumu!

Vēlam panākumus!

Konkursa norise tiks publicēta BJVIC “Rīgas Dabaszinību skola” mājas lapā.

Sadarbības partneri