Jauno vides pētnieku konkursā un Jauno Ūdens pētnieku konkursā vidusskolēni prezentē savus izstrādātos zinātniski pētnieciskos darbus atbilstoši ar vidi vai ūdeni saistītās jomās. Konkursi notiks sestdien, 17. maijā Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte (Kr. Valdemāra iela 48, Rīga) plkst 10.00.

Pieteikšanās līdz 2014. gada 25. aprīlim!

Jauno vides pētnieku konkurss šogad notiks jau 23. reizi, un tas ikkgadu pulcē jauniešus no visas Latvijas dalīties ar savu pētījumu rezultātiem. Zinātniski pētnieciskā daba tēma var būt jebkurš ar vidi saistīts jautājums.

Jauno ūdens pētnieku konkurss ir nacionālā kārta, lai izvirzītu Latvijas pārstāvi dalībai Stokholmas Jauno ūdens pētnieku konkursā (Stockholm Junior Water Prize). Lai piedalītos šajā konkursā pētījums ir jāizstrādā dabas un sociālo zinātņu jomā. Temats var būt brīvi izvēlēts, bet svarīgi, lai pētījums būtu virzīts uz vismaz vienu no dotajiem mērķiem:

  • dzīves kvalitātes uzlabošana, uzlabojot ūdens kvalitāti,
  • ūdens resursu izmantošana un pārvaldība,
  • ūdens un notekūdeņu attīrīšana.

Aicinām visus, kam ir interese par vidi, piedalīties Jauno vides vai Jauno ūdens pētnieku konkursā, un iepazīt pētīšanas prieku un dalīties savos atklājumos ar vienaudžiem!

 

Sadarbības partneri