Labdien, mīļie draugi, radi, kaimiņi!

Vēlamies Jūs informēt, ka Bērnu un jauniešu vides izglītības centrs “Rīgas Dabaszinību skola” savu darbību NEPĀRTRAUC un ļoti gaidīs Jūs un Jūsu bērnus jaunajā 2019./2020. mācību gadā ar JAUNU nosaukumu - 

Rīgas Jauno tehniķu centra struktūrvienība “Dabaszinību skola”.

Tiks saglabātas esošās mācību programmas, atrašanās vieta un pedagogi.

Detalizētāka informācija par esošajām un jaunajām mācību programmām, kā arī pedagogu sastāvu sekos šā gada augusta vidū.

Saulainas, zaļas un radošas vasaras brīvdienas!

 

Ļoti priecāsimies Jūs atkal satikt nākamajā mācību gadā!

BJVIC “Rīgas Dabaszinību skola” administrācija

Sadarbības partneri