08.05.2013. „100 miljoni koku" - Video

BJVIC "Rīgas Dabaszinību skola" piedalījās Environment Online - „Vide tiešsaistē" izglītības aktivitātē „100 miljoni koku" sadarbībā ar AS „Latvijas Valsts meži" un SIA „Rīgas meži", Garkalnes mežos iestādot 20 kalnu priedes un 80 parastās priedes.

 

Sadarbības partneri